O PROJEKTU

Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva u sklopu WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support

Cilj projekta je stvaranje boljih uslova za razvoj preduzetništva mladih, zasnovani na društvenom razumevanju i podršci omladinskom preduzetništvu i inovativnosti.

Putem ovog inovativnog programa u zapošljavanju mladih, učesnici će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere i naučiti prvo kako da razviju sebe, nakon toga i poslovnu ideju koja ima tržišni potencijal.

Naše radionice
Video o našem projektu
Saznajte više o našim aktivnosti

RADIONICE

Pokreni svoj preduzetnički duh

Da li želite da osvestite i vizuelno prikažete šta je to što vas pokreće, inspiriše, motiviše? Da li imate predstavu o vašem poslu iz snova? Koje veštine i znanje je potrebno da steknete kako bi pokrenuli vaš ispunjujući posao?

Na ovoj inovativnoj i posve drugačijoj radionici imaćete priliku da predstavite priču o vama i vašem poslu iz snova. Koristeći Points of You kreativne alate, koje vam omogućavaju da kroz fotografiju i reči (koje se nalaze na kartici) dođete do harmonične celine, novih uvida i povezivanja sa samim sobom, kao i sa drugima.

🎯 Putem ovog inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, učesnici će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere i naučiti prvo kako da razviju sebe, nakon toga i poslovnu ideju koja ima tržišni potencijal.

Postavljanje ciljeva ličnog i profesionalnog razvoja

Svi danas pričaju o tome kako je važno za postizanje uspeha, u bilo kojoj vrsti karijere, da imamo pravilno postavljene ciljeve koji proizilaze iz naše vizije. 🤗

Osnovni cilj ovog programa jeste sticanje i primena znanja polaznika iz oblasti poslovnih veština neophodnih za građenje uspešne karijere: identifikovanje i kreiranje vizije, misije i ciljeva u ličnom razvoju i karijeri, motivacija za ulazak u preduzetnički svet, tehnike i alati za identifikovanje i razvoj ciljeva, kreativne tehnike za stvaranje snažnih preduzetničkih ideja.

Komunikacija i izgradnja dobrih odnosa sa drugima

U čemu je tajna dobrih međuljudskih odnosa?
U razumevanju različitosti i fleksibilnosti. Na koji način?

👉 Ova radionica vam nudi pregršt metoda i alata koji vam mogu koristiti u otkrivanju i razumevanju drugih ljudi, čitanju između redova, slušanju onoga što vam nije rečeno, profilisanju i poboljšanju vaših komunikacionih veština.

Osnovni cilj ove radionice jeste sticanje i primena znanja polaznika iz oblasti poslovnih veština neophodnih za građenje uspešne preduzetničke karijere: veštine komunikacije, pregovaranja i obezbeđivanja podrške. Na ovoj radionici dobićete odgovore na konkretne situacije, alate u vezi sa poboljšanjem sveukupnih odnosa sa ljudima koji vas okružuju.

Izrada održivog poslovnog modela

Ključ svakog uspešnog preduzetničkog poduhvata jeste poslovni model na kome se on zasniva. 🚀

👉 Poslovni model je način na koji vaša organizacija rešava problem ciljne grupe, kreira i isporučuje vrednosti i ostvaruje prihode.
👉 Poslovni model treba da vam odgovori na osnovno pitanje – odakle dolazi novac? 💰

☑️ Potrebno je da imate samoodrživi poslovni model, da pokrijete sve troškove i da imate odgovarajući nivo dobiti kako bi realizovali vaše ciljeve.

Jedan od veoma praktičnih alata za poslovno modeliranje jeste ☑️Business Model Canvas – preduzetnički i upravljački alat, koji omogućava da se poslovni model dizajnira, opiše, unapredi i testira. Ovo je dinamičan i kreativan alat koji omogućava praktično menjanje i dopunjavanje sadržaja.

Izrada poslovnog plana

Na ovoj radionici bavimo se pisanjem poslovnog plana, na osnovu koga možete ostvariti pravo za dobijanje subvencije od NSZ za npr. samozapošljavanje.

Poslovni (strateški) plan predstavlja vodilju za upravljanje organizacijom. Opisuje koncept same poslovne ideje i u okviru više tematskih poglavlja prati logičan sled razvoja organizacije od nastanka poslovne ideje do izrade poslovnog plana. Poslovni plan treba biti jasan i jednostavan a procesom razvijanja poslovnog plana razvija se i sama poslovna ideja.

TRENERI

Jelena Vemić Đurković

Komunikolog, specijalista za ljudske resurse, NLP Master & Kouč, doktor ekonomskih nauka, profesor univerziteta u Novom Sadu
Kao trener i konsultant radila je za mnoge kompanije u Srbiji. Neki od naj značajnijih treninga koje je držala bili su o značaju razvoja i unapređenja potencijala zaposlenih, motivacije i samomotivacije, pravilno postavljenih karijernih ciljeva, efikasne poslovne komunikacije. Kao licencirani kouč, ima dugogodišnje iskustvo u individualnom radu sa ljudima, profesionalnom savetovanju u vezi sa upravljanjem ličnog razvoja.

Aleksandra Domić

Osnivač centra za edukaciju GAME PLAN, Points of You Praktičar
Osnivačica centra za edukaciju GAME PLAN, majka, žena, preduzetnica, koja u slobodno vreme, kada ga ima, radi na dizajniranju kolekcije proizvoda za bebe.
Aktivno učestvuje u društveno odgovornim projektima za mlade i zastupa takvu vrstu preduzetništva. Iza njenog višegodišnjeg rada stoji stotine radionica na srpskom i engleskom jeziku kako u Srbiji tako i van nje. Organizovala je i 2 Retreata.

Goran Ostojić

Specijalista menadžmenta
12 godina radnog iskustva, koje je započeo u porodičnom preduzeću, gde se gradi preduzetnički duh. Dalju karijeru gradi radeći u visokom obrazovanju iz oblasti menadžment i paralelno usavršavajući se na različitim nivoima formalnog obrazovanja, od osnovnih studija do specijalističkih, a trenutno je na doktorskim studijama.
Fokusiran na problematiku razvoja usluga i projektovanja poslovnih organizacija.

MENTORSKA PODRŠKA

U partnerstvu sa Centrom za razvoj preduzetničkog ekosistema pružamo mentorsku podršku početnicima u poslovanju, podršku u razvoju vaših proizvoda i usluga kao i u promovisanju društveno odgovornog poslovanja
Definisanje problema, uspeha u rešavanju problema i generisanje alternativa (zadaci)
Izrada plana razvoja, postavljanje akcionih koraka i ostvarivanje ciljeva
Analiza potencijalnih korisnika vaših usluga i Izrada marketing strategije
Izgradnja personalnih kapaciteta
Asistencija u jačanju prodaje i networkinga
Kreiranje savezništva

UTISCI POLAZNIKA

KONTAKTIRAJTE NAS

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju. Pišite nam, a mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo u što kraćem roku.

+381/69-777-868

Petra Drapšina 34