Pokreni svoj preduzetnički duh

Da li želite da osvestite i vizuelno prikažete šta je to što vas pokreće, inspiriše, motiviše? Da li imate predstavu o vašem poslu iz snova? Koje veštine i znanje je potrebno da steknete kako bi pokrenuli vaš ispunjujući posao?

Na ovoj inovativnoj i posve drugačijoj radionici imaćete priliku da predstavite priču o vama i vašem poslu iz snova. Koristeći Points of You kreativne alate, koje vam omogućavaju da kroz fotografiju i reči (koje se nalaze na kartici) dođete do harmonične celine, novih uvida i povezivanja sa samim sobom, kao i sa drugima.

👉 Ovo je prva radionica u sklopu programa, gde se grupa međusobno upoznaje i nastavlja zajedno naredne 3 nedelje.

☑️ Radionica br. 2
👉 Postavljanje ciljeva ličnog i profesionalnog razvoja 🎯

Jedan od ciljeva ovog programa jeste sticanje i primena znanja učesnika iz oblasti poslovnih veština neophodnih za građenje uspešne karijere: Kreiranje vizije, misije i ciljeva u ličnom razvoju i karijeri, motivacija za ulazak u preduzetnički svet, kreativne tehnike za stvaranje preduzetničkih ideja.

☑️ Radionica br. 3
👉 Efikasna komunikacija i izgradnja dobrih odnosa sa drugima🤗

Ovaj program nudi metode i alate koji mogu koristiti u razumevanju drugih ljudi, čitanju između redova, profilisanju i poboljšanju vaših komunikacionih veština.

☑️ Radionica br. 4.
👉 Izrada održivog poslovnog modela 📊

Poslovni model je način na koji vaša organizacija rešava problem ciljne grupe, kreira i isporučuje vrednosti i ostvaruje prihode.

☑️ Radionica br. 5
👉 Izrada poslovnog plana 📝

Na ovoj radionici bavimo se pisanjem poslovnog plana, na osnovu koga možete ostvariti pravo za dobijanje subvencija.

🎯 Putem ovog inovativnog programa u zapošljavanju mladih, učesnici će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere i naučiti prvo kako da razviju sebe, nakon toga i poslovnu ideju koja ima tržišni potencijal.

👉 Učešće se ne naplaćuje i broj mesta je ograničen (10 učesnika), tako da je obavezna prijava putem registracione forme https://forms.gle/oVEDbJVTPtT8RTgt7

👉 Radionica se realizuje u okviru projekta “Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva“, koji realizuje Novosadski Edukativni Centar a finansira se kroz WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support

Komentara 0

Leave a Reply