Online radionice

🎯 Putem ovog inovativnog programa u zapošljavanju mladih, učesnici će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere i naučiti prvo kako da razviju sebe, nakon toga i poslovnu ideju koja ima tržišni potencijal.

U prvoj radionici ovog online programa učesnici su imali priliku da predstave priču o njima i njihovom poslu iz snova. Koristeći Points of You kreativne alate, koje vam omogućavaju da kroz fotografiju i reči (koje se nalaze na kartici) dolazite do harmonične celine, novih uvida i povezivanja sa samim sobom, kao i sa drugima. 🤗

Predstavi svoj posao iz snova bila je prva online radionica u sklopu programa, u kojoj se grupa međusobno upoznala i nastavila zajedno naredne 3 nedelje.

Jedan od ciljeva ovog programa jeste sticanje i primena znanja učesnika iz oblasti poslovnih veština neophodnih za građenje uspešne karijere: Kreiranje vizije, misije i ciljeva u ličnom razvoju i karijeri, motivacija za ulazak u preduzetnički svet, kreativne tehnike za stvaranje preduzetničkih ideja.

Na ovoj radionici bavili smo se sledećim temama;
☑️ Šta je preduzetništvo, a ko preduzetnik?
☑️ Zablude i mitovi u građenju preduzetničke karijere i kako ih zaobići?
☑️ Koji su to izazovi preduzetništva i da li ste spremni na njih?
☑️ Ključni faktori postizanja uspeha u preduzetničkoj karijeri
☑️ Alati i tehnike za ostvarivanje ciljeva,
☑️ Izrada ličnog plana razvoja karijere,
☑️ Alati i tehnike za jačanje unutrašnje motivacije.

Ključ svakog uspešnog preduzetničkog poduhvata jeste poslovni model na kome se on zasniva. 🚀

👉 Poslovni model je način na koji vaša organizacija rešava problem ciljne grupe, kreira i isporučuje vrednosti i ostvaruje prihode.
👉 Poslovni model treba da vam odgovori na osnovno pitanje – odakle dolazi novac?

☑️ Potrebno je da imate samoodrživi poslovni model, da pokrijete sve troškove i da imate odgovarajući nivo dobiti kako bi realizovali vaše ciljeve.

Jedan od veoma praktičnih alata za poslovno modeliranje jeste ☑️Business Model Canvas – preduzetnički i upravljački alat, koji omogućava da se poslovni model dizajnira, opiše, unapredi i testira. Ovo je dinamičan i kreativan alat koji omogućava praktično menjanje i dopunjavanje sadržaja.

Poslovni model je način na koji vaša organizacija rešava problem ciljne grupe, kreira i isporučuje vrednosti i ostvaruje prihode.

Na ovoj radionici bavimo se pisanjem poslovnog plana, na osnovu koga možete ostvariti pravo za dobijanje subvencija.

Poslovni (strateški) plan predstavlja vodilju za upravljanje organizacijom. Opisuje koncept same poslovne ideje i u okviru više tematskih poglavlja prati logičan sled razvoja organizacije od nastanka poslovne ideje do izrade poslovnog plana. Poslovni plan treba biti jasan i jednostavan a procesom razvijanja poslovnog plana razvija se i sama poslovna ideja.

👉 Prijava putem registracione forme https://forms.gle/ZJad5kyFbJEdCsK69

👉 Ovaj online program realizuje se u okviru projekta “Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva“, koji realizuje Novosadski Edukativni Centar a finansira se kroz WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support

Komentara 0

Leave a Reply