Predstavi svoj posao iz snova

Da li želite da osvestite i vizuelno prikažete šta je to što vas pokreće, inspiriše, motiviše? Da li imate predstavu o vašem poslu iz snova? Koje veštine i znanje je potrebno da steknete kako bi pokrenuli vaš ispunjujući posao?

Na ovoj inovativnoj online radionici imaćete priliku da predstavite priču o vama i vašem poslu iz snova. Koristeći Points of You kreativne alate, koje vam omogućavaju da kroz fotografiju i reči (koje se nalaze na kartici) dođete do harmonične celine, novih uvida i povezivanja sa samim sobom, kao i sa drugima. 

Ovo je prva online radionica u sklopu programa, gde se grupa međusobno upoznaje i nastavlja zajedno naredne 3 nedelje.
Ovo je ujedno i poslednji ciklus obuka u sklopu projekta…

 Radionica br. 2
 Postavljanje ciljeva ličnog i profesionalnog razvoja

Jedan od ciljeva ovog programa jeste sticanje i primena znanja učesnika iz oblasti poslovnih veština neophodnih za građenje uspešne karijere: Kreiranje vizije, misije i ciljeva u ličnom razvoju i karijeri, motivacija za ulazak u preduzetnički svet, kreativne tehnike za stvaranje preduzetničkih ideja.

 Radionica br. 3. & 4.
 Izrada održivog poslovnog modela 

Poslovni model je način na koji vaša organizacija rešava problem ciljne grupe, kreira i isporučuje vrednosti i ostvaruje prihode.

Ključ svakog uspešnog preduzetničkog poduhvata jeste poslovni model na kome se on zasniva. 🚀

👉 Poslovni model je način na koji vaša organizacija rešava problem ciljne grupe, kreira i isporučuje vrednosti i ostvaruje prihode.
👉 Poslovni model treba da vam odgovori na osnovno pitanje – odakle dolazi novac? 💰

☑️ Potrebno je da imate samoodrživi poslovni model, da pokrijete sve troškove i da imate odgovarajući nivo dobiti kako bi realizovali vaše ciljeve.

 Radionica br. 5
 Izrada poslovnog plana za dobijanje subvencija

Na ovoj radionici bavimo se pisanjem poslovnog plana, na osnovu koga možete ostvariti pravo za dobijanje subvencija.

Poslovni (strateški) plan predstavlja vodilju za upravljanje organizacijom. Opisuje koncept same poslovne ideje i u okviru više tematskih poglavlja prati logičan sled razvoja organizacije od nastanka poslovne ideje do izrade poslovnog plana. Poslovni plan treba biti jasan i jednostavan a procesom razvijanja poslovnog plana razvija se i sama poslovna ideja.

 Putem ovog inovativnog programa u zapošljavanju mladih, učesnici će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere i naučiti prvo kako da razviju sebe, nakon toga i poslovnu ideju koja ima tržišni potencijal.

 Učešće se ne naplaćuje i broj mesta je ograničen (10 učesnika), tako da je obavezna prijava putem registracione forme
https://forms.gle/TmSuirKgmNiavbVW9

 Radionica se realizuje u okviru projekta “Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva“, koji realizuje Novosadski Edukativni Centar a finansira se kroz WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support

Komentara 0

Leave a Reply