Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva

Nastavak projekta „Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva“ u sklopu WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support.

U narednih 6 meseci Novosadski edukativni cenatar realizovaće:

  • Inovativni program obuka za mlade u Novom Sadu (2 grupe sa 10 učesnika po 5 radionica)
  • Mentorsku podršku za učesnike programa u partnerstvu sa Centrom za razvoj preduzetničkog ekosistema.
  • online platformu sa besplatnim kursevima na temu preduzetništva, za sve registrovane korisnike
  • 2 Događaja sa primerima dobre prakse mladih preduzetnika.
  • Društvenu igru koja podstiče proaktivan pristup mladih ka preduzetništvu, samospoznaji, proveri i valorizaciji poslovne ideje kao i preuzimanju potrebnih akcionih koraka za postizanje preduzetničkog cilja. 

Cilj ovog projekta je stvaranje boljih uslova za razvoj preduzetništva mladih, zasnovani na društvenom razumevanju i podršci omladinskom preduzetništvu i inovativnosti.

Naredna aktivnost projekta u skladu sa ciljem jeste organizovanje inovativnih preduzetničkih obuka (za sticanje praktičnih znanja i veština) i razvijanje finansijske pismenosti mladih, koja počinje 10. februara u Novom Sadu.

Obuke u Novom Sadu (2 grupe po 10 učesnika) predstavljaju konkretnu aktivnost u trajanju do mesec dana, po grupi, tokom koje će učesnici projekta steći potrebna znanja i veštine iz oblasti profesionalnog razvoja: komunikacije, veštine timskog rada, učenje kroz igru i rad na sebi, sposobnost prilagođavanja i fleksibilnost, veštine kreativnog rešavanja problema, veštine u pogledu planiranja i postavljanja ciljeva, organizacione i preduzetničke veštine. Naredna grupa počinje 10. februara.

U toku realizacije drugog dela projekta, pružanje mentorske podrške sa partnerima iz Centra za razvoj preduzetničkog ekosistema, mladi koji (posle realizovanih obuka o preduzetništvu) žele da osnuju preduzetničku agenciju ili pravno lice dobijaju besplatnu mentorsku podršku (pravno- ekonomsku savetodavnu pomoć) i za osnivanje preduzeća/organizacije.

Rezultat ovog projekta jeste i organizovanje događaja primera dobre prakse mladih preduzetnika (29. februar, Café bar Havana), koji bi na afirmativan način predstavili posao kojim se bave, kako bi zajedno povećali i broj mladih sa pozitivnim stavom o preduzetništvu.

Prijava putem registracione forme. 

Komentara 0

Leave a Reply